Stichting Eduki

Haar naam is Toos de Corti. Een van de deelnemende kunstenaressen aan Kunst Kijken Weert. Naast haar uitvoerend werk als kunstenares, is zij medewerkster bij Stichting Eduki Gambia. Eduki staat voor EDUcation for KIds. Ruim twaalf jaar is zij met een klein team werkzaam in New Jeswang, Gambia. De stichting laat ruim honderd kinderen scholing volgen. Zo krijgen de allerarmsten ook kans op een betere toekomst. De kinderen krijgen bij het aanmelden kleding, uniformen, rugzak met de benodigde boeken, etc. Verder krijgen zij op school een warme maaltijd per dag.

Toos heeft naast haar inzet voor de stichting nog een persoonlijke missie. Met het verkopen van haar werk – gestileerde beelden – hoopt zij een financiële bijdrage te kunnen leveren aan dit project. De opbrengsten van de verkoop van haar werk, onder andere tijdens Kunst Kijken Weert, stelt zij volledig ter beschikking van Eduki. Toos aan het woord…

“Recentelijk hebben we via Stichting Eduki een gehandicapt meisje kunnen laten opereren. Abbie had zwaar vergroeide benen. Voor de operatie moest zij van Gambia naar Ghana, dat alleen al was een hele onderneming voor haar. Zij heeft daar twee operatie’s ondergaan, uitgevoerd door een orthopeed uit Nederland. Tevens heeft ze daar een revalidatietraject gevolgd. Inmiddels is zij weer terug bij haar ouders in haar dorp. Zij heeft echter nog steeds beugels – die 3kg per stuk wegen – nodig om te kunnen lopen omdat haar knieën nog te zwak zijn. Zij is een ijverige leerling en wil graag haar studie afmaken. Daarom heb ik mij voorgenomen om te zorgen dat zij lichtere beugels krijgt zodat zij zich makkelijker kan verplaatsen.”

Voor meer informatie over Stichting Eduki, ga naar: www.eduki-gambia.nl

ToosAbbieBeeld door Toos de Corti - verkleindklasjeBeeld door Toos de Corti (2) - verkleind